Innmelding

Klikk her for å melde deg inn i SINUS

Priser for medlemsskap:

Student: 200 kr pr semester

Ikke student: 400kr pr semester

Ansatte og tilsatte ved UiT: 200kr pr semester